Obowiązki informacyjne

Obowiązek informacyjny – dziecko i rodzic (PDF)

Klauzula informacyjna – zgłoszenie do pierwszej klasy (PDF)

Klauzula informacyjna – wniosek o przyjęcie do przedszkola (PDF)

Klauzula do deklaracji kontynuowania przedszkola (PDF)

Obowiązek informacyjny – rekrutacja (WORD)

Obowiązek informacyjny – pracownik (WORD)

Obowiązek informacyjny – pracownik (PDF)  

Obowiązek informacyjny – umowy cywilnoprawne (WORD)

Obowiązek informacyjny – umowy (WORD)

Obowiązek informacyjny – stażyści i praktykanci (WORD)

Obowiązek informacyjny – ZFŚS (WORD)

Obowiązek informacyjny – reprezentacja (WORD)

Obowiązek informacyjny – zapytania ofertowe (WORD)

Dane kontaktowe IOD

POWIADOMIENIE O DANYCH KONTAKTOWYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH ( IOD)

RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, mają możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.
W związku z powyższym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym.
Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel: 504-976-690