Dyrektor: mgr Jarosław Charkot

Zastępca dyrektora: mgr Anna Czubaszek