Przewodnicząca: Julia Fydrych

Zastępca: Iwona Gryniewska

Sekretarz: Lena Czerepak

Opiekun – Joanna Szymanowska