HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Wilkowie swoją działalność rozpoczęła w roku szkolnym 1947/1948 z inicjatywy Czesławy Jasińskiej. Utworzono wtedy 3 klasy z 50 uczniami.

W roku szkolnym 1948/1949 szkołą kierował Ignacy Zamojcin. Działały 4 klasy z 60 uczniami.

We wrześniu 1949 roku kierownikiem szkoły została Janina Tomaszewska. Szkoła liczyła 91 uczniów w 5 klasach.

Od roku szkolnego 1950/1951 w szkole funkcjonowało 7 klas.

1 września 1959 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny.

W roku szkolnym 1963/1964 na emeryturę odeszła Pani Jasińska, a kierownictwo szkoły objął Stanisław Charkot.

KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

1 września 1947 r. – Założenie Szkoły w Wilkowie.

1 września 1997 r. – Oddanie do użytku nowych budynków szkolnych.

22 grudnia 1999 r. – Oddanie do użytku nowej sali  gimnastycznej.

19 lutego 2003 r. – Nadanie Szkole imienia Mikołaja Kopernika oraz przekazanie sztandaru.

NA PRZESTRZENI 70 LAT SZKOŁĄ KIEROWALI
OKRESPEŁNIĄCY/ PEŁNIĄCA FUNKCJĘ KIEROWNIKA PLACÓWKI
1947 – 1948Czesława Jasińska
1948 – 1949Ignacy Zamojcin
1949 – 1963Janina Tomaszewska
1963 – 1980Stanisław Charkot
1980 – 1990Helena Charkot
1990 – 1999Jolanta Adamkowicz
1999 – obecnieJarosław Charkot
GALERIA ZDJĘĆ
WYCIECZKA DO OLSZTYNA, 1965
POŻEGNANIE PIERWSZEJ ÓSMEJ KLASY, 1968
ZAJĘCIA TECHNICZNE, 1972
ZAJĘCIA TECHNICZNE
NAUCZANIE POCZĄTKOWE
BAL MASKOWY, 1973
BUDOWA BOISKA I OGRODZENIA, 1974
WYCIECZKA DO KRAKOWA, 1977
LISTA PRZEBOJÓW, 1991
POŻEGNANIE KLASY ÓSMEJ, 1991
KOLĘDNICY, 1993
POWITANIE WIOSNY, 1993
TAŃCE, 1993
BUDOWA NOWEJ SZKOŁY, 1995
PRZERWY PRZY SZKOLE