Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wilkowie

w roku szkolnym 2023/24

Przewodnicząca: Wioletta Pigocka

Zastępca przewodniczącej: Klaudia Kłos

Sekretarz: Paulina Daczek

Skarbnik: Teresa Wcisło