Gospodarze

muzyka i słowa: Jerzy Krzywoszewski

Przerwa

Przed nami piękny kraj jezior i lasów,

przed nami piękny cel i śmiała myśl,

wezwanie naszych dni i naszych czasów

i zaufanie tych, co ku nam szli.

Bo w nas tyle zapału i wiary,

tyle młodych uśmiechów na twarzy,

tyle siły i serca bez miary,

tyle troski gospodarzy:

o dobrobyt tej ziemi,

O jej piękno, bo cudna,

i kulturę na co dzień,

chociaż wiemy, że trudna.

Cel nasz jasny, zadanie niełatwe,

byle wytrwać do końca na straży,

służbę dzielić wśród starszych i dziatwę

i być zawsze tych ziem gospodarzem.

Przed nami trudne dni i pełne napięć,

przed nami próba sił – radosny trud,

nie będzie białych plam na naszej mapie,

nie będzie obcych miejsc, nieznanych dróg.

Bo w nas tyle zapału…