Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w domu przy ówczesnej ulicy Św. Anny w Toruniu. Był synem krakowskiego kupca Mikołaja oraz Barbary z domu Watzenrode. Posiadał starsze rodzeństwo – brata Andrzeja oraz siostry Barbarę i Katarzynę.

Od 1491 do 1495 roku studiował w Krakowie na wydziale sztuk wyzwolonych. Następne kontynuował studia – w latach 1496-1500 w Bolonii na wydziale prawa kanonicznego, a od 1501 do 1503 w Padwie.

Po powrocie z Włoch przez kilka lat mieszkał w Lidzbarku Warmińskim. Tam też rezydował jego wuj, który był biskupem warmińskim – Łukasz Watzenrode. To właśnie tam około 1509 roku Mikołaj Kopernik sporządził pierwsze zarysy teorii heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego.

Od 1516 roku rezydował w Olsztynie, gdzie został administratorem dóbr wspólnych kapituły. Gdy w 1521 do murów Olsztyna zbliżali się Krzyżacy, Kopernik jako administrator przygotował miasto i zamek olsztyński do obrony. Przyczynił się tym samym do odparcia ataku krzyżackiego. W tym samym roku został powołany na stanowisko komisarza Warmii, a dwa lata później został wybrany generalnym administratorem diecezji warmińskiej. Astronom w tym czasie wrócił do Fromborka, gdzie pozostał już do śmierci, czyli do 1543 roku. Jego ciało spoczęło w podziemiach katedry fromborskiej.

Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu