Organizacja roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz dni wolnych od nauki w roku szkolnym 2023/2024

1 listopada 2023 r. Wszystkich Świętych
11 listopada 2023 r. Narodowe Święto Niepodległości
23 – 31 grudnia 2023 r.Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2024 r.Święto Trzech Króli
22 stycznia – 4 lutego 2024 r.Ferie zimowe
28 marca – 2 kwietnia 2024 r.Wiosenna przerwa świąteczna
1 maja 2024 r.Święto pracy
3 maja 2024 r.Święto Narodowe Trzeciego Maja
8 czerwca 2024 r.Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

30.10.2023 r.
31.10.2023 r.
22.12.2023 r.
31.05.2024 r.

Ważne daty

4 września 2023 r.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14 października 2023 r.Dzień Edukacji Narodowej
31 października 2023 r. Światowy Dzień Oszczędzania
10 listopada 2023 r.Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości
grudzień 2023 r.Apel wigilijny
luty 2024 r.Święto szkoły
marzec 2024 r.Konkurs piosenki angielskiej i konkurs recytatorski
14 maja 2024 r.Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
15 maja 2024 r.Egzamin ósmoklasisty z matematyki
16 maja 2024 r.Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego
1 czerwca 2024 r.Festyn z okazji Dnia Dziecka
21 czerwca 2024 r.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.Ferie letnie