Administracja:

Sekretarz szkoły – mgr inż. Dorota Lemieszek

Obsługa:

Kuchnia – Monika Łubiarz

Woźna – Małgorzata Cytrala