Dwa dni trwało zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Wilkowie.

21 czerwca żegnaliśmy klasę III gimnazjum. Nie obyło się bez łez i radości przeplatanej ze smutkiem. Ponad połowa uczniów klasy III gimnazjum odebrała piękne świadectwa z biało – czerwonym paskiem, a mimo to w tym dniu dominowało uczucie żalu, że opuszczają swoją szkolę.

Dużo weselsza atmosfera panowała następnego dnia, gdy uczniowie z radością żegnali się ze szkołą tylko na dwa wakacyjne miesiące.

W tym dniu uczniom towarzyszyli licznie zebrani rodzice i goście. Byli  z nami Radny Pan Leszek Twarogowski, Pani Sołtys Barbara Bukowska i Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Tomas.

Wychowawcy wręczyli najlepszym uczniom nagrody i świadectwa z wyróżnieniem. Samorząd Uczniowski wręczył dyplomy Prymusom poszczególnych klas. Rada Rodziców wręczyła nagrody Prymusom Szkoły:

Prymus Szkoły Podstawowej Natalia Massalska i Prymus klas gimnazjalnych – Pola Siemaszko.

Również tradycyjnie puchary i medale otrzymało 10 najlepszych sportowców Szkoły.

Po ostatnim apelu roku szkolnego 2017/2018 uczniowie poszli  do klas, aby pożegnać się z Wychowawcami i udali się na wakacje.

 

                       Szkoła Podstawowa w Wilkowie