Dnia 14 czerwca 2017r. uczniowie klasy II Gimnazjum i III SP z Wilkowa wraz ze swoimi opiekunami: proboszczem tutejszej parafii ks.Wjciechem Ciarkowskim oraz panią Eweliną Drabarz wybrali się na wycieczkę do Stoczka Klasztornego, a także Zespołu Pałacowego w Galinach.

Stoczek Warmiński to malownicza wieś w gminie Kiwity, gdzie znajduje się kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z obrazem Matki Pokoju, który słynie z wielu łask. Obraz ten został ukoronowany przez samego Jana Pawła II w 1983r.

Kościół wybudowano w 1640r. jako wotum dziękczynne biskupa Mikołaja Szyszkowskiego po zakończeniu wojny ze Szwecją i polecono opiece bernardynów. Od 1958r. klasztorem opiekuje się Zgromadzenie Księży Marianów. Świątynia 19 maja 1987r. została podniesiona do miana Bazyliki Mniejszej przez papieża Jana Pawła II.

Zarówno kościół jak i klasztor przez wieki były świadkami różnych wydarzeń. Najistotniejszym powodem nawiedzania tego miejsca przez pielgrzymów i turystów jest fakt, że w latach 1952-53 przebywał tu, jako więzień, kardynał Stefan Wyszyński.

W części klasztornej sanktuarium znajduje się „Izba Pamięci” ku czci Prymasa, jego cela więzienna i kaplica więzienna, a w samym kościele epitafium kardynała ufundowane przez prymasa Józefa Glempa. Natomiast pod posadzką kościoła znajdują się krypty, gdzie spoczywa m.in. kasztelan kijowski Stanisław Potocki – brat biskupa Potockiego.

O tych i wielu innych faktach związanych ze Stoczkiem Klasztornym mogliśmy usłyszeć dzięki uprzejmości kustosza sanktuarium ks. Wojciecha Sokołowskiego, który osobiście oprowadzał nas po obiekcie. Jako nieliczni zwiedzający zobaczyliśmy takie miejsca jak barokowa zakrystia czy refektarz z zapierającymi dech w piersiach freskami i ściennymi płaskorzeźbami.

Na koniec naszego pobytu, skierowaliśmy się do znajdującej się w przyklasztornym ogrodzie Prymasowskiej Golgoty. Ogród ten jest jedynym tego typu obiektem na Warmii, w którym z tak dużą precyzją odtworzono osiemnastowieczne założenia stylu barokowego.

Kolejnym punktem naszej wycieczki był Zespół Pałacowy w Galinach. Pałac rodu von Eulenburg  jest jednym z nielicznych przykładów architektury renesansowej, zachowanych na terenach dawnych Prus Książęcych. Majątek Galiny składa się obecnie z kilku zabytkowych części: zespołu pałacowego wraz z głównym pałacem i budynkami gospodarczymi, do których należy brama wjazdowa z wieżą zegarową, wozownia, stajnia, oficyna pałacowa, oranżeria i narożny budynek przypałacowy z basztami.

Szczególne wrażenie na uczestnikach wyjazdu wywarła wizyta w stajni, gdzie przywitały nas stojące w swoich boksach konie. Obecne stado składa się z 95 sztuk rasy trakeńskiej, holsztyńskiej, westfalskiej oraz szlachetnej półkrwi. Na terenie stadniny przez większość sezonu odbywają się liczne imprezy, w tym zawody zaprzęgowe czy ogólnopolski konkurs Zawody Galiny Cup. Natomiast cały kompleks pałacowy świadczy także usługi hotelowe i restauracyjne.

Wizyta w Stoczku Klasztornym i Galinach, oprócz wielu niezapomnianych wrażeń oraz nowej wiedzy na temat bogatej w zabytki ziemi warmińskiej, rozbudziła w nas potrzebę aktywnego, kulturalnego spędzania czasu, a także odkrywania nowych miejsc. Była to również doskonała okazja do zwrócenie uwagi na tak piękny i bogaty w historię pejzaż Warmii.

Organizatorzy wycieczki, ks. Wojciech Ciarkowski i Ewelina Drabarz pragną  serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę oraz Wójtowi Gminy Kętrzyn Panu Pawłowi Bobrowskiemu za udostępnienie autokaru szkolnego.

Szczególne słowa uznania należą się także panu Ryszardowi Waszkiewiczowi-kierowcy za bezpieczną podróż i życzliwe nastawienie.