Każdy uczeń pierwszej klasy oczekuje na ślubowanie. Tej ważnej chwili doczekały się pierwszaki z Wilkowa. W dniu 3 listopada 2016 roku w Zespole Szkół w Wilkowie odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Odświętnie ubrane pierwszaki przybyły na uroczystość wraz z Panią Jesienią.
W jesiennej scenografii przedstawiły swój bogaty program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni pani Jolanty Adamkowicz. Program ten pokazał wiedzę i umiejętności zdobyte przez dzieci w ciągu dwóch miesięcy pobytu w szkole. Występ małych artystów wzbudził entuzjazm publiczności- przybyłych rodziców i całej społeczności szkolnej.

Po części artystycznej nastąpiło ślubowanie, po którym dyrektor szkoły pan Jarosław Charkot ceremonialnym ołówkiem pasował dzieci na uczniów klasy pierwszej. Po oficjalnej uroczystości nadszedł czas prezentów przygotowanych przez klasę drugą, Radę Rodziców oraz opiekunkę SKO. Następnie odbyła się sesja zdjęciowa i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców pierwszaków. Teraz nadszedł czas intensywnej nauki. W pierwszej klasie na pewno będzie wspaniale.
[huge_it_slider id=”21″]