19 II przypada kolejna, pięćset trzydziesta czwarta, rocznica urodzin wielkiego, polskiego uczonego Mikołaja Kopernika. Z tego powodu w Zespole Szkół w Wilkowie obchodzono uroczyście święto patrona szkoły, gdyż nosi ona imię wielkiego Polaka.
Z okazji święta szkoły zorganizowany został uroczysty apel, podczas którego uczniowie kl. V i II przybliżyli szkolnej społeczności Zycie i osiągnięcia Mikołaja Kopernika.
Ród Koperników wywodzi się z małej śląskiej wsi o nazwie Koperniki. Już w XIV w. członkowie tego rodu przenieśli się do Krakowa i tam rozwijali działalność kupiecką. Ojciec Mikołaja Kopernika znalazł żonę w Toruniu.

Tam też się przeniósł i zamieszkał przy ulicy św. Anny 17 (obecnie ul. Kopernika), tam też urodził się jego syn. Po śmierci ojca wdową i sierotami zaopiekował się wuj- Łukasz Watzenrode. Mikołaj studiował w Krakowie, Padwie, Bolonii i Ferrarze. Oprócz astronomii interesowało go prawo, medycyna, matematyka i ekonomia. Przez całe życie Kopernik związany był z regionem Warmii i Mazur. Pracował w Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie i Fromborku. Zmarł 24 V 1543r. doczekawszy wydrukowania swego największego dzieła „ De revolutionibus orbium welestium”.
Młodzi artyści z ogromnym zaangażowaniem przedstawiły życie i twórczość swego patrona za pomocą wierszy, piosenek i prezentacji multimedialnej. Na koniec wręczono nagrody zwycięzcom konkursu wiedzy o życiu Mikołja Kopernika, który został przeprowadzony wśród uczniów kl. IV-VI i gimnazjum. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą, ale najlepsi byli:

*Gabrysia Krzykwo kl. IV *Kacper Kasprzak kl. V
*Maja Wiktorek kl. VI *Patrycja Harkot kl. I Gim.
*Pola Siemaszko kl. II Gim. *Paulina Szerszeń kl. III Gim.
Zwycięscy otrzymali nagrody i gratulacje. Dumni z osiągnięć swego patrona, uczniowie rozeszli się do klas.[huge_it_slider id=”7″]