14 listopada w Szkole Podstawowej w Wilkowie odbyła się uroczystość z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Na apelu gościła inspektor oświaty Pani Anna Abramowicz.
Uczniowie SP i Gimnazjum przygotowali montaż słowno-muzyczny, w którym starali się uświadomić swoim rówieśnikom ile trudu kosztowało utrzymanie odzyskanej niepodległości, ofiar polskich dążeń niepodległościowych oraz cierpienia pokoleń Polaków.

Na scenie gościły wiedźmy -uosobienie zaborów -Prus, Austrii, Rosji, wieśniacy, kobiety w czerni, gazeciarze, matka żegnająca swojego syna żołnierza i Marszałek Józef Piłsudski. Postacie wzbudzały strach, zadumę, a czasami radość i śmiech.

Wędrówkę pokoleń zakończono słowami:

'Cóż ja mam, Polsko uczynić dla Ciebie?

Już wiem! Przestrzennie pierś moją rozszerzę

By Cię objęła i umysł poświęcę

Dla twego dobra-i te słabe ręce

Dla Ciebie Polsko, składam dziś w ofierze’.

Nad uroczystością opiekę sprawowały panie E.Ślązak oraz D.Wiktorek.

11 listopada, podczas uroczystej mszy św. w kościele parafialnym w Wilkowie młodzi artyści mieli również okazję zaprezentować koncert pieśni patriotycznych mieszkańcom lokalnej społeczności.