W dniu 17.01.2018 r. w Szkole Podstawowej w Wilkowie odbyło się spotkanie uczniów klas IV-VII i gimnazjum z Policją poświęcone cyberprzemocy oraz bezpieczeństwu w sieci. Funkcjonariuszki, Pani Monika Danielak i Pani Ewelina Piaścik z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie omówiły czym jest cyberprzemoc, wymieniły formy oraz zagrożenia związane z tym zjawiskiem.

Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane telefonem komórkowym filmiki docierają za pomocą sieci
w bardzo krótkim czasie do wielu osób. Policjantki podkreśliły, że cyberprzemocy nie można traktować w kategorii niewinnego żartu, gdyż konsekwencje mogą być bardzo poważne. Skutkiem agresji w sieci może być: strach, frustracja, utrata poczucia własnej wartości, depresja, a nawet próby samobójcze. Dlatego ważne jest, by reagować na każdą formę niewłaściwego zachowania i przeciwstawiać się cyberprzemocy.

Cyberprzemoc jest przestępstwem i poważne jej przejawy należy zgłaszać organom ścigania. W Konstytucji, Kodeksie Karnym i Cywilnym znajdziemy zapisy, które chronią nas przed naruszeniem wizerunku (upublicznienie czyjegoś zdjęcia lub filmu z czyimś udziałem wbrew woli), zniewagą, zniesławieniem (upublicznienie ośmieszającego filmu lub zdjęcia), włamaniem na konto, groźbami, wulgarnym wyrażaniem się (naruszenie dobra osoby), a tym samym przed przejawami cyberprzemocy, które pociągają sprawców do odpowiedzialności karnej.

Funkcjonariuszki, korzystając z prezentacji multimedialnej ukazującej zjawisko cyberprzemocy, starały się przekazać dzieciom i młodzieży, że korzystanie z internetu może być przyjemne i bezpieczne, jeżeli pamięta się o zdrowym rozsądku. Policjantki apelowały do uczniów, aby nie nawiązywali podejrzanych znajomości przez sieć, bo nigdy nie ma pewności co do prawdziwych intencji internetowego rozmówcy.

Ofiary lub świadkowie cyberprzemocy zawsze powinni szukać wsparcia – porozmawiać z rodzicami, wychowawcą, pedagogiem, bądź inną zaufaną osobą dorosłą, gdyż wspólnie dużo łatwiej rozwiązuje się problemy. Pomocy można szukać również np. u konsultantów Helpline.org.pl (800 100 100).

Myślę, że pozytywnym efektem zajęć jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że internet jest bardzo potrzebny w dzisiejszych czasach, jednak niesie ze sobą wiele zagrożeń.

Katarzyna Ścibek