Już po raz czternasty Szkoła Podstawowa w Wilkowie była organizatorem Gminnego Konkursu Czytelniczego. Został on przygotowany przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej tutejszej szkoły- panią Jolantę Adamkowicz, Annę Czubaszek i Katarzynę Nawrocką.Uczestników konkursu przywitał Dyrektor szkoły pan Jarosław Charkot .

W tym roku hasłem przewodnim konkursu były słowa Mikołaja Reja „Polacy nie gęsi i swój język mają”. Konkurs zakresem obejmował wiersze poetów polskich.

W konkursie brały udział dzieci z klas II i III szkół podstawowych Gminy Kętrzyn. Zadania konkursowe obejmowały pytania, rozsypanki, cytaty, krzyżówki i luki zdaniowe. Uczestnicy konkursu byli oceniani przez komisję sędziowską w składzie: Inspektor Oświaty Gminy Kętrzyn pani Anna Abramowicz oraz nauczycielki szkół gminnych pani Elżbieta Mackiewicz, pani Ewa Stępkowska oraz pani Elwira Żukowska.

Uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani, więc komisja sędziowska miała trudne zadanie wyłonienia zwycięzców.

O dobrą zabawę w czasie konkursu zatroszczyły się panie prowadzące konkurs. Były to nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Wilkowie, które wcieliły się w postacie z wierszy konkursowych. I tak była to Kłamczucha (pani Jolanta Adamkowicz), przedszkolak Jasiek (pani Katarzyna Nawrocka) oraz smok prosto z Krakowa (pani Anna Czubaszek). Panie prowadzące zapewniły miłą atmosferę, która odstresowywała dzieci.

W trakcie konkursu poetyckie postacie zaprosiły wszystkie dzieci do wspólnego wykonania tańca krakowiaka.

Po pokonaniu zadań konkursowych wszyscy udali się na poczęstunek. Po słodkich chwilach przyjemności ogłoszono wyniki konkursu.

W kategorii klas II zwycięzcami zostały:

– Lena Czerepak

– Julia Fydrych

ze Szkoły Podstawowej w Wilkowie.

W kategorii klas III zwycięzcami zostali:

– Maciej Kieżun

– Daniel Szarejko

ze Szkoły Podstawowej w Kruszewcu.

Zwycięzcy otrzymali nagrody i puchary przechodnie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali w nagrodę książki i plecaki. Za ufundowane nagrody dziękujemy Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Wilkowie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Dziękujemy za wspólną zabawę i mile spędzony czas.

Zapraszamy za rok na piętnaste jubileuszowe zmagania konkursowe.