Uczniowie klasy pierwszej są już pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Wilkowie. 17 października 2018 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste Pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej. Świąteczny strój galowy uczniów, dekoracja sali, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. Pan dyrektor Jarosław Charkot i wychowawca klasy pierwszej Anna Czubaszek  przywitali wszystkich zebranych, a szczególnie pierwszoklasistów. Zanim nastąpiła podniosła chwila pasowania, uczniowie wykazali się wiedzą, umiejętnościami artystycznymi. Uroczystość rozpoczęła się polonezem w wykonaniu uczniów klasy pierwszej i drugiej.  Udowodnili, że potrafią śpiewać, tańczyć i recytować wiersze. Wszyscy spisali się „na medal”. Po emocjonujących chwilach, nadszedł moment na najważniejszą część uroczystości – pasowanie na ucznia szkoły. Dzieci ślubowały ,,być dobrym uczniem, dbać o honor swojej szkoły, uczyć się dobrze, służyć pomocą słabszym, słuchać nauczycieli, postawą swoją sprawiać radość wychowawcom i rodzicom, by wyrosnąć na dobrego człowieka. Po ślubowaniu każdy z pierwszaków dostąpił zaszczytu pasowania na ucznia przez Pana Dyrektora, dokonanego specjalnym ołówkiem.  Wszystkie dzieci były bardzo skupione i wzruszone, świetnie prezentowały się w stroju galowym oraz uczniowskich biretach. Po pasowaniu uczniowie otrzymali upominki z okazji ślubowania: akt pasowania, kuferek słodkości, a także legitymacje. Nie zabrakło również prezentów od starszych kolegów, a także od koleżanek ze SKO. Po ceremonii dzieci pozowały do fotografii grupowych i indywidualnych, a następnie udały się na poczęstunek do klasy. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

 

Anna Czubaszek