Dnia 14 listopada Szkołę Podstawową w Wilkowie odwiedził pracownik Olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej pan Dawid Zagził, który poprowadził dla klas I-III niezwykłą lekcję historii pod hasłem „ Symbole narodowe- historia w kolorach”.
Uczniowie klas młodszych dowiedzieli się o znaczeniu podstawowych symboli naszego państwa. Zajęcia rozpoczęły się od przypomnienia legendy o Lechu, Czechu i Rusie. Opowieść była wzbogacona o mapy i rysunki co jeszcze bardziej zaciekawiło małych słuchaczy. Podczas zajęć wykorzystana została gra edukacyjna IPN „Polak Mały”. Uczniowie nauczyli się rozpoznawać melodię hymnu narodowego, polską flagę i godło oraz dowiedzieli się jak zachować właściwą postawę podczas śpiewanego hymnu. Następnie po krótkiej prezentacji przypominającej, gdzie można zobaczyć polskie symbole narodowe dzieci rozwiązały test, który zdały celująco.
Barwy biało- czerwone należą do najczcigodniejszych znaków Rzeczypospolitej. Przed 185 laty, 7 lutego 1831 roku Sejm ustanowił je symbolem naszego państwa a otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela zarówno dużego jak i małego.
Anna Czubaszek