Już po raz kolejny odbyła się w Sołectwie Wilkowo akcja przedświąteczna „Pamiętajcie o seniorach”. Akcję tę prowadzi pani Sołtys Barbara Bukowska wraz z panią Jolantą Adamkowicz – nauczycielką Szkoły Podstawowej w Wilkowie.

Dzieci uczęszczające na Zajęcia Artystyczne dla klas I – III Szkoły Podstawowej w Wilkowie wykonały 45 drewnianych aniołów według pomysłu pani Jolanty Adamkowicz prowadzącej zajęcia artystyczne. Pani Barbara Bukowska dodała do Aniołów czekoladowe Mikołaje i świąteczne życzenia dla seniorów. Gotowe upominki pani Sołtys wraz z dziećmi, które tworzyły anioły przekazała seniorom 17 grudnia 2023 r. Takie upominki, a przede wszystkim pamięć o ludziach starszych przyniosły radość i łzy wzruszenia w oczach seniorów.

Akcja „Pamiętajcie o seniorach” sprawia wiele radości ludziom starszym i dzieciom, które o nich pamiętają. Warto organizować takie akcje.

Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Jolanta Adamkowicz