Konstytucja 3 Maja jest jednym z symboli naszej niepodległości, powodem do dumy dla Polaków oraz świadectwem wielkiej mądrości i patriotyzmu ludzi, którzy w 1791 roku tę konstytucję – dla ratowania Rzeczypospolitej – stworzyli.

8 maja 2024 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Przedstawiono najważniejsze wydarzenia związane z momentem uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Na zakończenie apelu uczniowie kl. IV-VI zatańczyli poloneza. Taniec ten został wpisany na listę UNESCO 5 grudnia 2023 roku podczas 18 sesji Komitetu Międzynarodowego ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa. To był nie tylko moment celebracji, ale także okazja do uczczenia naszych narodowych tradycji i dziedzictwa narodowego.

Nad przebiegiem uroczystości czuwały: p. Dorota Wiktorek i p. Elżbieta Ślązak.