Szkoła Podstawowa w Wilkowie już po raz szesnasty była organizatorem Gminnego Konkursu Czytelniczego. Konkurs odbył się po dwóch latach przerwy spowodowanych pandemią. W tym roku tematem konkursu były wiersze Jana Brzechwy. Na konkurs przybyli uczniowie klas 2 i 3 szkół gminy Kętrzyn wraz z nauczycielkami, pod opieką których przygotowywali się do konkursu. Przybyłe nauczycielki weszły w skład jury konkursu pod przewodnictwem Inspektor Oświaty Gminy Kętrzyn pani Anny Abramowicz.

Zmagania konkursowe rozpoczęły się od przybycia Ambrożego Kleksa (w tę rolę wcieliła się nauczycielka SP w Wilkowie pani Jolanta Adamkowicz). Pan Kleks przyniósł tajemniczą księgę, w której były zadania konkursowe. Zadania te zostały przygotowane w AKADEMII PANA KLEKSA. Uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania, rozwiązywali krzyżówkę, układali puzzle, odgadywali cytaty, uzupełniali luki w wierszach. Dzieci wykazały się ogromną wiedzą, jednak po wykonaniu wielu zadań jury wyłoniło zwycięzców.

W kategorii klas 2 laureatami zostali uczniowie SP w Kruszewcu:

– Helena Lech i Euzebiusz Żukowski

Uczniów do konkursu przygotowała pani Barbara Wiłkowska.

W kategorii klas 3 zwyciężyli również uczniowie SP w Kruszewcu:

– Jan Pyrka i Jan Musik

Dzieci do konkursu przygotowały: panie Alicja Krawczyk i Pani Justyna Fedczak. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali w nagrodę książki.

Po zmaganiach konkursowych wszyscy udali się na słodki poczęstunek, który odbył się w atmosferze zbliżających się Świąt. Wszystkim dopisywały doskonałe humory. Po poczęstunku Ambroży Kleks pożegnał wszystkich uczestników, zapraszając ich za rok na kolejny konkurs czytelniczy. Konkurs został przygotowany przez Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej w składzie : p. Jolanta Adamkowicz, p. Jolanta Charkot, p. Anna Dyczkowska i p. Katarzyna Nawrocka (nauczycielki SP w Wilkowie).

Dziękujemy wszystkim, którzy wnieśli wkład w organizację konkursu. Mamy nadzieję, że konkurs przyczyni się do rozwijania czytelnictwa.

Jolanta Adamkowicz