Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w SP Wilkowo nagrodzono najlepszych uczniów. Pożegnano się z klasą VIII. Pogratulowano ukończenia oddziału przedszkolnego siedmiolatkom. Nastąpiła zmiana w składzie pocztu sztandarowego.

Wręczono nagrodę prymusowi szkoły – Patrycji Sobiech.

Były życzenia udanych wakacji i zdrowego powrotu do szkoły we wrześniu. Gościem uroczystości była Radna Gminy Kętrzyn Pani Barbara Bukowska.