Dnia 10 maja 2023 r. w szkole podstawowej w Wilkowie odbył się uroczysty apel z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Majowe święto kojarzy się z radością i nadzieją. Uczy patriotyzmu i właściwej postawy obywatelskiej.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru Szkoły i odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Uczniowie starszych klas zaprezentowali całej społeczności szkolnej sytuację polityczno-gospodarczą kraju w tamtej epoce. Na chwilę wszyscy przenieśliśmy się do XVIII w. Część artystyczną uświetnił występ muzyczny klas 0-IV.

Na zakończenie p. dyrektor podziękował wszystkim uczniom biorącym udział w apelu oraz naświetlił jak ważne było to wydarzenie nie tylko dla Polski, ale również dla przyszłej Europy. Wszyscy aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Nad przebiegiem uroczystości czuwały p.  J. Adamkowicz, A. Dyczkowska, E. Ślązak, D. Wiktorek.