„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. Te słowa Mikołaja Reja stanowiły wstęp do apelu z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. W uroczysty nastrój wprowadziła piosenka Marka Grechuty „Ojczyzna Twa”. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego jest obchodzony corocznie 21 lutego – został on ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 r.

Na apelu pojawili się goście. Była to mowa ojczysta i młodzieżowa. Mowa ojczysta mówiła o zaśmiecaniu języka ojczystego i podkreślała, że „nade wszystko należy szanować mowę ojczystą, bo nie znać języka swego jest hańbą oczywistą”. Uczniowie występujący na apelu przedstawili najczęstsze błędy językowe popełniane w życiu codziennym i udzielili dobrych rad jak ich unikać.

Apel podkreślił piękno języka ojczystego i ukazał jak dbać o mowę ojczystą na co dzień. Przesłanie dla nas jest jedno – dbajmy o swój najpiękniejszy na świecie, język ojczysty. Apel przygotowała pani Anna Czubaszek a stroną artystyczną zajęła się pani Jolanta Adamkowicz.

Jolanta Adamkowicz