Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego zorganizowany został „Dzień Kolorów”. Zabawa ta polega na tym, że uczniowie naszej szkoły w każdy ostatni piątek miesiąca, zakładają ubrania w kolorze przypisanym na każdy miesiąc. I tak 27 października 2022r. (wyjątkowo w czwartek ze względu na piątkowe Ślubowanie Klasy I) uczniowie przybyli ubrani na czarno. Wykonanie tego zadania gwarantowało uczniom dzień wolny od odpytywania ustnego i niezapowiedzianych kartkówek.

                                                                         Joanna Szymanowska