„Wyśpiewać Wam chcemy dziś życzenia…”- tymi słowami piosenki, po wcześniejszym odśpiewaniu hymnu narodowego, uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilkowie rozpoczęli uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

       Po wyśpiewaniu życzeń i serdecznym powitaniu Grona Pedagogicznego, społeczność uczniowska przeszła do dalszej części, jaką była scenka kabaretowa „Posiedzenie Rady Uczniowskiej”, w której uczniowie oceniali nauczycieli oraz ” wylewali” swoje żale uczniowskie.

        Po części kabaretowej przyszedł czas na konkurs „Rozpoznaj ucznia na zdjęciu z dzieciństwa”, w którym nauczyciele na podstawie zdjęć uczniów z dzieciństwa musieli odgadnąć kim oni są. Jak się okazało to zadanie wcale nie było łatwe. Następnie uczniowie wręczyli dyplomy Wzorowego Dyrektora, Wzorowych Nauczycieli oraz Wzorowych Pracowników Szkoły. Na zakończenie uroczystości uczniowie zaśpiewali piosenkę pt.„ Piosenka dla nauczyciela”, po czym głos zabrał pan Dyrektor, który podziękował za występ oraz wręczył nauczycielom „Nagrodę Dyrektora”.

     Po apelu uczniowie i nauczyciele w dobrym humorach rozeszli się do klas.

Joanna Szymanowska