„Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu” – myśl tę wypowiedziała Eliza Orzeszkowa, a ponieważ jest jak najbardziej aktualna, zasługuje dziś na przypomnienie.

     14 października 1773 roku Sejm Rzeczpospolitej zatwierdził Komisję Edukacji Narodowej – pierwszą w Europie państwową władzę oświatową powołaną przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był to wielki krok w tworzeniu polskiego szkolnictwa na szczeblach: podstawowym, średnim i wyższym. Od tej pory dzień 14 października uznawany jest jako Dzień Nauczyciela.” – tymi słowami przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Lena Czerepak dnia 13 października 2023 r. rozpoczęła uroczysty apel z okazji 250. Rocznicy Powołania Komisji Edukacji Narodowej.

Przedstawienie przygotował Samorządu Uczniowski pod kierunkiem pani Joanny Szymanowskiej . Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Wszyscy pracownicy szkoły otrzymali upominek w postaci zakładki do książki, w której znajdowała się kieszonka wraz ze słodką niespodzianką.

Na zakończenie akademii głos zabrał p. Dyrektor Jarosław Charkot, który mówił o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękował za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzył wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.

                                                                                      Joanna Szymanowska