7 marca 2024 r. obchodziliśmy w szkole kolejną edycję Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). Tegoroczne hasło przewodnie brzmi: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa on-line. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo.

W ramach tegorocznych obchodów DBI odbył się apel poświęcony tematyce bezpieczeństwa w internecie. Uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli informatyki, przygotowali przedstawienie, piosenki oraz plakaty, które zostały umieszczone na gazetce szkolnej. W uroczystości wzięli również udział funkcjonariusze kętrzyńskiej policji, Pani Justyna Śpiewak i Pan Jacek Szawkowski, którzy przypomnieli dzieciom i młodzieży, jakie zagrożenia mogą być następstwem niewłaściwego korzystania z komputera i internetu oraz jak można się przed nimi uchronić.

Katarzyna Ścibek

Mirona Szulc