Dnia 26.10.2021.  Szkoła Podstawowa w Wilkowie wzięła udział w akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, której celem było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Uczniowie klasy VII i VIII pod opieką p. E. Ślązak i p. E. Bałdygi w ramach akcji zorganizowali zbiórkę wśród społeczności szkolnej na zakup zniczy i kwiatów. Następnie odwiedzili cmentarz parafialny w Wilkowie. Uporządkowali groby, postawili kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Jana Pawła II i obeliskiem odsłoniętym w 100 rocznicę odzyskania niepodległości „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy 1918-2018” oraz na opuszczonych i zapomnianych grobach. Światełka również zapłonęły na grobach dawnych nauczycieli naszej szkoły. Na szkolnym korytarzu w kąciku patriotycznym zawisły zdjęcia z udziału w akcji.

To nasz wyraz pamięci i szacunku dla zmarłych.

Elżbieta Ślązak