13 lutego w tym roku wypadły ostatki, ale chyba żadna miejscowość naszej gminy nie bawiła się tego dnia tak dobrze jak Wilkowo. Wtedy bowiem w Szkole Podstawowej w Wilkowie obchodzono siedemdziesiątą rocznicę otwarcia szkoły. O godzinie 17:00 w sali gimnastycznej zgromadzili się prawie wszyscy mieszkańcy Wilkowa i okolic, bo przecież prawie każdy chodził tu do szkoły, bądź miał lub ma w niej dzieci.

Uroczystość rozpoczęła się od zaprezentowania przez dyrektora najważniejszych wydarzeń sprzed siedemdziesięciu lat zanotowanych w kronice szkoły. Następnie dyrektor Jarosław Charkot przywitał zgromadzonych gości: Wójta Gminy Kętrzyn Pawła Bobrowskiego, zastępcę przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Ładosza, radnego Leszka Twarogowskiego, dyrektorów szkół z Gminy Kętrzyn, dyrektora Zespołu Szkół. Centrum Kształcenia Praktycznego Jana Mickewicza, panią Inspektor Oświaty Annę Abramowicz i wszystkich pozostałych gości.

Następnie dzieci zaśpiewały i zatańczyły prezentując swoje niezwykłe umiejętności. Kolejnym punktem tej wspaniałej imprezy było podziękowanie złożone   byłym dyrektorów tej placówki, którzy w dużej mierze przyczynili się do rozwoju i tworzenia tradycji szkoły. W tym dniu obecne były  panie Helena Charkot i Jolanta Adamkowicz, które oprócz podziękowań otrzymały piękne bukiety kwiatów. Pracownicy byli i obecnie oraz goście obdarowani zostali pamiątkowymi kubkami, długopisami i pierniczkami.

Po uroczystościach oficjalnych rozpoczęła się mniej oficjalna, za to najprzyjemniejsza, część programu, czyli pokaz slajdów z pamiątkowymi zdjęciami (wszyscy szukali siebie i swoich bliskich

z dawnych lat), przeglądanie kronik szkolnych (a trochę się ich nazbierało) i filmów sprzed 20 i 25 lat. Wszyscy goście poczęstowali się pamiątkowymi krówkami (cukierkami) z nadrukiem okolicznościowym, bigosem i pierogami. Oczywiście ta uroczystość nie byłaby tak udana gdyby nie zaangażowanie społeczności szkolnej i wiejskiej, gdyż  rodzice i sołectwo zajęli się przygotowaniem słodkiego poczęstunku w postaci ciast i napojów. Podziękowanie należy się paniom Barbarze Bukowskiej i Annie Tomas, które pięknie zorganizowały pomoc okazaną przez rodziców i Radę Sołecką.

Należy nadmienić, że przez cały czas gościom przygrywał p. Piotr z Reszla. Tańce i hulanki trwały do 22:30. Wszyscy bawili się wesoło i ustalili, że za pięć lat spotkamy się znów.

 

Ewa Sokołowska

Joanna Szymanowska